Välkommen till Reigun Thune Hedström. SAR/MSA och KKH arkitekten som brinner för PBL och gärna tar sig an svårlösta bygg- och strandskyddsfrågor!

Reigun Konsult


Reigun Konsult är ett konsulttjänstföretag som älskar ditt sin bransch och gärna föreläser om svårlösta bygg- och strandskyddsfrågor! Genom utbildning och erfarenheter arbetar Reigun för att inspirera byggbranschen i rätt framåtanda.

Låt dig inspireras


Om Reigun


Född: 1941 i Uppsala, uppvuxen i Lund. Familj: Maken Ulf, plan­arkitekt i Upplands Bro. Två vuxna döttrar. Utbildning: Arkitektexamen från Chalmers och på Konsthögskolan. Senaste jobb: Utredare på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Expert i PBL-kommittén. Gör förutom PBL:ar: Pratar planering och politik. Har byggt en båt. Seglar och läser.

Exempel på tidigare uppdrag

Landskapslaget

Landskapslaget

Utbildning för handläggare m.fl. på landskapslaget, Stockholm den 8 mars 2011. Ämne: Ny Plan- och bygglagstiftning samt genomgång av strandskyddslagen

Kvalitetsansvarig (BFAB)

Kvalitetsansvarig (BFAB)

Förberedelse för kompetenssatsning/ utbildning för lokalt godkända kontrollansvariga/kva­litetsansvariga – BFAB

Slutförvaring av kärnbränsle

Slutförvaring av kärnbränsle

Föreläsning – slutförvaring av kärnbränsle, långsiktiga planeringsperspektiv ur samhällsplaneringssynpunkt – Östhammars kommun.

Politiska uppdrag

Politiska uppdrag

Utbildning för politiker och föreläsning för politiker om det politiska uppdrag när det gäller plan – och byggfrågor – Uppsala kommun